AUSTERSERVIKU TERAMÜTSEELI KASUTUSJUHEND

Töövahendid: (mootor)saag, nael, haamer, kile/papp, desinfitseerimisvahend, kummikindad.
Abivahendid desinfitseerida ning mütseeli käsitlemisel kasutada kummikindaid.

1

Valmis saagida pakud jämedusega 15-50 cm, pikkus 30-50 cm. Terve koor tagab seenele sobiliku mikrokliima.

2

Paku ühest otsast saagida 5-7 cm paksune ketas.

3

Pakk panna püsti värskelt saetud pind ülespoole ning sinna asetada ca 0,5 cm paksuselt teramütseeli. Mütseel purustada eelnevalt kotis.

4

Ära lõigatud ketas asetada teramütseeli peale ning see naelaga kinni lüüa.

5

Soovituslikult teramütseeli väljakukkumise, ära kuivamise ja kahjurite eest kaitsmiseks kinnitada lõikekohale ca 5 cm laiune kiletükk või papp.

6

Puupakk asetada, nakatatud lõikepind allpool, 1/2-2/3 ulatuses maa sisse.

7

Väga kuival perioodil pakke kasta.

KUIDAS PAKU LÄBIKASVAMIST KIIRENDADA?

Pakud võib pakkida talvisel ajal kilesse/kilekottidesse, tagades sellega sobiliku mikrokliima, ning stabiilse temperatuuri saavutamiseks viia siseruumi. Nakatatud pakk vajab minimaalset õhuvahetust, selleks peaks kilesse nõelaga kuni 30 imeväikest auku torkama. Ideaalne temperatuur läbikasvamiseks on 20°C, siis võtab see aega 2 kuni 3 kuud. Enne kui nakatatud pakud oma lõplikku asukohta jõuavad, võiks pakk vähemalt 50% valge mütseeliga läbikasvanud olla ning lõhnama meeldivalt seene järele. Soojal ajal kile mitte kasutada või kui õhus on looduslikult palju eoseid maist detsembrini.